Najpredávanejšie produkty

Nové produkty

Reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručným listom sa rozumie daňový doklad, resp. faktúra.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku a jeho dielov spôsovené používaním.

Ak chce zákazník tovar zákúpený na stránke www.jurpack.sk reklamovať, je nutné nás kontaktovať na e-mail jurpack@jurpack.sk.

Po dohode zašle zákazník reklamovaný tovar na adresu dodávateľa: JURPACK s.r. o., Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok.

Dodávateľ vystaví zákazníkovi potvrdenie o začatí reklamácie.

Dodávateľ vybaví reklamáciu do 30 dní od začatia reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie infrmuje telefonicky alebo mailom spotrebiteľa.


facebook