Najpredávanejšie produkty

Reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručným listom sa rozumie daňový doklad, resp. faktúra.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku a jeho dielov spôsovené používaním.

Ak chce zákazník tovar zákúpený na stránke www.jurpack.sk reklamovať, je nutné nás kontaktovať na e-mail jurpack@jurpack.sk.

Po dohode zašle zákazník reklamovaný tovar na adresu dodávateľa: JURPACK s.r. o., Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok.

Dodávateľ vystaví zákazníkovi potvrdenie o začatí reklamácie.

Dodávateľ vybaví reklamáciu do 30 dní od začatia reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie infrmuje telefonicky alebo mailom spotrebiteľa.


facebook